Veda a Výskum

Prikurujeme

Predkladatelia POH 21 – 25 / MŽP / sa rozhodli prikurovať namiesto recyklovať Dlhé mesiace sme sa snažili ako Únia spracovateľov zmesného plastového odpadu , ktorá zastupuje recyklátorov   na Slovensku, hlavne  materiálových zhodnocovateľov  dostať k návrhu POH 21 – 25 / vlastný materiál/. Všetk...

Výroba plastov ďalej porastie

Pilotné zariadenia v Lieskovci pri Zvolene a Lučenci preukázali, že chemická recyklácia je funkčné riešenie, píše riaditeľ Únie spracovateľov zmesového plastového odpadu Vladimír Daniška. Denník Odpady-portal.sk začiatkom apríla 2021 uverejnil reakciu Moniky Medovičovej zo združenia Priatelia Ze...

Chemická recyklácia má v obehovom hospodárstve nezastupiteľné miesto

Chemická recyklácia má v obehovom hospodárstve nezastupiteľné miesto Chemická recyklácia má v obehovom hospodárstve nezastupiteľné miesto Ak má Slovensko dosiahnuť stanovené recyklačné ciele, recyklácia si vyžaduje dofinancovanie, píše riaditeľ Únie spracovateľov zmesového plastového odpadu Vlad...

Produkt

 • Features
 • Enterprise
 • Pricing
 • Feature Index

Podpora

 • dokumentácia
 • zoznam zmien
 • otázky a odpovede
 • Feature Requests
 • Kontakt

Vývoj

 • Getting Started
 • Learn the Basics
 • Configurations
 • Community

O nás

 • o nás
 • náš príbeh
 • kariéra
 • blog

sme aj na sociálnych sieťach

© EUREX ENERGY. All rights reserved.