Veda a Výskum

Prikurujeme

Predkladatelia POH 21 – 25 / MŽP / sa rozhodli prikurovať namiesto recyklovať Dlhé mesiace sme sa snažili ako Únia spracovateľov zmesného plastového odpadu , ktorá zastupuje recyklátorov   na Slovensku, hlavne  materiálových zhodnocovateľov  dostať k návrhu POH 21 – 25 / vlastný materiál/. Všetk...

Výroba plastov ďalej porastie

Pilotné zariadenia v Lieskovci pri Zvolene a Lučenci preukázali, že chemická recyklácia je funkčné riešenie, píše riaditeľ Únie spracovateľov zmesového plastového odpadu Vladimír Daniška. Denník Odpady-portal.sk začiatkom apríla 2021 uverejnil reakciu Moniky Medovičovej zo združenia Priatelia Ze...

Chemická recyklácia má v obehovom hospodárstve nezastupiteľné miesto

Chemická recyklácia má v obehovom hospodárstve nezastupiteľné miesto Chemická recyklácia má v obehovom hospodárstve nezastupiteľné miesto Ak má Slovensko dosiahnuť stanovené recyklačné ciele, recyklácia si vyžaduje dofinancovanie, píše riaditeľ Únie spracovateľov zmesového plastového odpadu Vlad...

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.