Hlavné výhody

 • Hlavné výhody zariadenia Eurex Eco 1

  • Využitie procesu tepelnej degradácie polymérov, pri ktorom dochádza k rozkladu bez prístupu kyslíka, t. z. že sa nejedná o spaľovaciu technológiu
  • Veľmi nízka spotreba externej energie- vyrobený technologický plyn sa používa aj na samotný ohrev hlavného reaktora
  • Kompaktnosť – zariadenie je možné inštalovať na malom priestore a zároveň je možné ho demontovať a presunúť na akékoľvek miesto
  • Kontinuálny výrobný proces – vysoká kapacita a energetický výkon, vysoká efektivita zariadenia
  • Kvalitný výstupný produkt – ľahké umiestnenie na trhu
  • Vysoká úroveň automatizácie – nízke požiadavky na manuálnu obsluhu

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.