Hlavné výhody

 • Hlavné výhody zariadenia Eurex Eco 1

  • Využitie procesu tepelnej degradácie polymérov, pri ktorom dochádza k rozkladu bez prístupu kyslíka, t. z. že sa nejedná o spaľovaciu technológiu
  • Veľmi nízka spotreba externej energie- vyrobený technologický plyn sa používa aj na samotný ohrev hlavného reaktora
  • Kompaktnosť – zariadenie je možné inštalovať na malom priestore a zároveň je možné ho demontovať a presunúť na akékoľvek miesto
  • Kontinuálny výrobný proces – vysoká kapacita a energetický výkon, vysoká efektivita zariadenia
  • Kvalitný výstupný produkt – ľahké umiestnenie na trhu
  • Vysoká úroveň automatizácie – nízke požiadavky na manuálnu obsluhu

Produkt

 • Features
 • Enterprise
 • Pricing
 • Feature Index

Podpora

 • dokumentácia
 • zoznam zmien
 • otázky a odpovede
 • Feature Requests
 • Kontakt

Vývoj

 • Getting Started
 • Learn the Basics
 • Configurations
 • Community

O nás

 • o nás
 • náš príbeh
 • kariéra
 • blog

sme aj na sociálnych sieťach

© EUREX ENERGY. All rights reserved.