Energetická náročnosť

 • Technologické zariadenie je nízko energeticky náročné.

  Na samotný proces spracovania odpadov využíva aj vlastný plynný produkt (časť plynných zložiek, ktoré nie sú pri bežných podmienkach skvapalniteľné) a dodatkovú vonkajšiu energiu potrebuje len na pohon elektromotorov a na ochladzovanie komponentov finálneho produktu.


  Z hľadiska spotreby energie je pre zariadenie EUREX ECO 1 projektovaná maximálna spotreba energie zo všetkých procesov 150 kW/h.

Produkt

 • Features
 • Enterprise
 • Pricing
 • Feature Index

Podpora

 • dokumentácia
 • zoznam zmien
 • otázky a odpovede
 • Feature Requests
 • Kontakt

Vývoj

 • Getting Started
 • Learn the Basics
 • Configurations
 • Community

O nás

 • o nás
 • náš príbeh
 • kariéra
 • blog

sme aj na sociálnych sieťach

© EUREX ENERGY. All rights reserved.