Výstupné produkty

 • - Kvapalný: stredná frakcia (diesel), ľahká frakcia (benzín)
  - Plynný: technologický plyn
  - Tuhý zvyšok

  Výstupnými produktmi sú hlavne kvapalné látky využiteľné v petrochemickom priemysle, čím sa napĺňa Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve, ktorá bola prijatá 16. januára 2018.

  Z chemického hľadiska sa zmesové odpadové plasty mechanicky ťažko recyklovateľné, využijú ako druhotná surovina na opätovné získanie chemických kvapalných a plynných látok metódou šetrnou k životnému prostrediu. Tým sa nielen dosiahne priaznivý environmentálny vplyv - zníženie ukladania ťažko rozložiteľných a problematicky recyklovateľných plastových odpadov na skládkach s nekontrolovaným uvoľňovaním škodlivých látok do ovzdušia a spodných vôd, ale sa získajú aj veľmi cenné surovinové zdroje získavané bežne z fosílnych zdrojov podľa zásad a cieľov obehového hospodárstva.

   Výstupné produkty zo zhodnocovania odpadových plastov môžu byť využité v petrochemickom priemysle ako chemické látky, alebo môžu byť použité ako druhotné paliva, ak budú spĺňať požiadavky na kvalitu palív.

Produkt

 • Features
 • Enterprise
 • Pricing
 • Feature Index

Podpora

 • dokumentácia
 • zoznam zmien
 • otázky a odpovede
 • Feature Requests
 • Kontakt

Vývoj

 • Getting Started
 • Learn the Basics
 • Configurations
 • Community

O nás

 • o nás
 • náš príbeh
 • kariéra
 • blog

sme aj na sociálnych sieťach

© EUREX ENERGY. All rights reserved.