Chemická recyklácia • Eurex Energy

  Chemická recyklácia
  pyrolýzou

  Chemická recyklácia pyrolýzou: pri normálnych atmosférických podmienkach bez účasti kyslíka  tepelné procesy  spôsobujú rozklad reťazca plastového polyméru na menšie časti,  kde vznikne  recyklát / zmes kvapalných uhľovodíkov /, ktorý je následne využívaný ako surovina pre petrochemický priemysel na výrobu nových produktov organického charakteru alebo ako náhrada kvapalných palív získavaných spracovaním ropy .

   Aké sú výhody chemickej recyklácie Eurex ECO 01

  • Zariadenie nezaťažuje životné prostredie veľkým množstvom exhalátov a skleníkových plynov naopak dochádza aj k významnému znižovaniu uhlíkovej stopy, ktorá by vznikla pri ťažbe ropy a jej prvotného spracovania
  • výraznou mierou môže prispieť k spracovaniu obťažne recyklovateľných odpadov z plastov a výstupný recyklát slúži ako náhrada primárnych fosílnych surovín vo výrobnom procese nových plastových výrobkov.
  • využitie finálnych výrobkov pri chemickej recyklácii je neporovnateľne väčšie ako pri mechanickej (95 % : 10 % ).
  • značnú časť zmesových plastových odpadov nie je možné mechanicky recyklovať. Efektivita recyklácie je 95 % : 50 % v prospech chemickej recyklácie.

  Proces chemickej recyklácie je energeticky prakticky sebestačný. Vonkajšiu energiu vyžaduje proces len na pohon elektrických zariadení.

Produkt

 • Features
 • Enterprise
 • Pricing
 • Feature Index

Podpora

 • dokumentácia
 • zoznam zmien
 • otázky a odpovede
 • Feature Requests
 • Kontakt

Vývoj

 • Getting Started
 • Learn the Basics
 • Configurations
 • Community

O nás

 • o nás
 • náš príbeh
 • kariéra
 • blog

sme aj na sociálnych sieťach

© EUREX ENERGY. All rights reserved.