Európsky patent

Európsky patent

Application No./Patent No. 19730918.0 - 1107

Spôsob termickej depolymerizácie plastov a zariadenie na jej realizáciu
PRIORITA: SK/21.04.18/ SKU 500402018

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.