Úžitkový vzor

Úžitkový vzor

Podacie číslo: 1000039787

File number: 1000039787

Stiahnuť DOKUMENT v PDF

spôsob spracovania plastového odpadu z vodnej hladiny

vizualizácia zberu odpadu z vodnej hladiny

Úrad priemyselného vlastníctva SR týmto potvrdzuje, že bola elektronicky prijatá prihláška úžitkového vzoru s nasledovnými údajmi:

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.