Certifikáty a Atestácie

Certifikáty a Atestácie

osvedčenie
o živnostenskom podnikaní

osvedčenie o spôsobilosti
vykonávať výskum a vývoj

informačný systém
o vede a výskume

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.