Partneri Spoločnosti EUREX ENERGY

Partneri Spoločnosti

Viac Informácií o Partneroch

SIEMENS

Autonómnosť zariadenia EUREX ECO 1 zabezpečujú priemyselné technológie od spoločnosti Siemens. Pre riadenie kontinuálnych chemických procesov používa zariadenie EUREX ECO 1 moderný riadiaci systém Siemens Simatic PCS 7, ktorý je riadiacim centrom linky.
Snímače Sitrans pre meranie prietokov, teplôt či tlakov a tenzometre Siwarex pre váženie zmesí počas výroby, cez frekvenčné meniče a pohony Sinamics, až po komponentyScalance a Sinema pre vzdialenú správu a diagnostiku linky- to sú ďalšie produkty spoločnosti Siemens použité v technológii EUREX ECO 1.
Okrem samotného inžinieringu automatizácie poskytla spoločnosť Siemens aj širokú podporu a školenia, či už pred projektovými prácami k riadiacemu systému Simatic PCS a procesným prístrojom Sitrans, ale takisto v ďalších fázach projektu – pri nábehu, programovaní a oživovaní riadiaceho systému.

CHEMOSVIT GROUP

Vďaka spolupráci so spoločnosťou CHEMOSVIT, a.s., zabezpečila spoločnosť EUREX ENERGY výrobu unikátneho prototypu zariadenia EUREX ECO 1. Zariadenie je umiestnené v priemyselnej hale spoločnosti TATRAFAN, s.r.o. vo Svite.
Člen skupiny CHEMOSVIT, a.s., spoločnosť CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., ktorá sa venuje strojárskej výrobe, bude zodpovedná za produkciu liniek na chemickú recykláciu plastov pre ďalších zákazníkov z celého sveta.

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.