O nás v Eurex Energy

O nás

Výskumom a vývojom v oblasti prírodných a technických vied sa zaoberámeod roku 2010
Eurex Energy (predtým Eurex oil ltd.) je Slovenská spoločnosť s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti výskumu a vývoja v oblasti prírodných a technických vied. Eurex Energy, sro. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností pri výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov v chemickej forme. recyklácia.

Priniesli sme na trh patentovanú slovenskú technológiu na chemickú recykláciu problematických (ťažko recyklovateľných) odpadových plastov. Samotná technológia spracováva plastový odpad na surovinu, čím šetrí fosílne zdroje.

Riešime ekologickú záťaž, zameriavame sa na maximálnu ochranu životného prostredia, znižovanie uhlíkovej stopy a likvidáciu plastového odpadu katalytickou depolymerizáciou.

Naším základným cieľom je znížiť uhlíkovú stopu a zvýšiť mieru recyklácie v EÚ.

Eurex Energy, s.r.o

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.