Najnovšie správy v Eurex Energy

Tie najaktuálnejšie správy by ste si nikdy nemali nechať ujsť. Všetko, čo sa deje v našej spoločnosti, a mnohé dôležité príspevky najviac o našom životnom prostredí a chemickej recyklácii.

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.