Vstupné suroviny

Modern Ballet

Pôvod vstupných surovín:

• Mixed municipal waste (black containers)
• Mixed plastic waste (yellow containers)
• Waste packaging material from industry and commerce (PE, PP, PS)
• Sorted plastic waste
• Plastic waste
• Plastics after the technical and qualitative limits of repetition of mechanical recycling processes have been exhausted

Základné maximálne limity znečisťujúcich látok /PVC, PET, PS, PA, PMMA/:

Obsah celkovej vlhkosti vstupných plastových odpadov - do 10 % hmotnosti

 • Obsah znečisťujúcich látok celkom - do 10 % hmotnosti
 • Obsah kyslíka maximálne 5 % vo svojej molekule

 Kategorizácia vstupných surovín:

Vstupné suroviny pre EUREX ECO 1 zaradené podľa Katalógu odpadov:

 

Kat. č.

Názov druhu odpadu

Kategória odpadu

02 01 04

odpadové plasty okrem obalov

O

07 02 13

odpadový plast

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

17 02 03

plasty

O

19 12 04

plasty  a guma (s vytriedením gumy)

O

20 01 39

plasty

O

Produkt

 • Features
 • Enterprise
 • Pricing
 • Feature Index

Podpora

 • dokumentácia
 • zoznam zmien
 • otázky a odpovede
 • Feature Requests
 • Kontakt

Vývoj

 • Getting Started
 • Learn the Basics
 • Configurations
 • Community

O nás

 • o nás
 • náš príbeh
 • kariéra
 • blog

sme aj na sociálnych sieťach

© EUREX ENERGY. All rights reserved.