Vstupné suroviny

Modern Ballet

Pôvod vstupných surovín:

• Mixed municipal waste (black containers)
• Mixed plastic waste (yellow containers)
• Waste packaging material from industry and commerce (PE, PP, PS)
• Sorted plastic waste
• Plastic waste
• Plastics after the technical and qualitative limits of repetition of mechanical recycling processes have been exhausted

Základné maximálne limity znečisťujúcich látok /PVC, PET, PS, PA, PMMA/:

Obsah celkovej vlhkosti vstupných plastových odpadov - do 10 % hmotnosti

  • Obsah znečisťujúcich látok celkom - do 10 % hmotnosti
  • Obsah kyslíka maximálne 5 % vo svojej molekule

 Kategorizácia vstupných surovín:

Vstupné suroviny pre EUREX ECO 1 zaradené podľa Katalógu odpadov:

 

Kat. č.

Názov druhu odpadu

Kategória odpadu

02 01 04

odpadové plasty okrem obalov

O

07 02 13

odpadový plast

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

17 02 03

plasty

O

19 12 04

plasty  a guma (s vytriedením gumy)

O

20 01 39

plasty

O

sme aj na sociálnych sieťach

Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.

© EUREX ENERGY. All rights reserved.